Vyhlásenie o bez infekčnosti

Vyhlásenie o bez infekčnosti, ktoré dieťa/ člen odovzdá pri nástupe do záujmového útvaru CVČ vedúcemu ZÚ