Vyhlásenie o bez infekčnosti

06.10.2020

Vyhlásenie o bez infekčnosti, ktoré dieťa/ člen odovzdá pri nástupe do záujmového útvaru CVČ vedúcemu ZÚ