oznam o chode CVČ Raková

21.05.2021

Oznam !

Milí rodičia a členovia záujmových útvarov,

od 17. 05. 2021 sa spustila v CVČ Raková prezenčná forma vzdelávania. Keďže stále hrozí pri väčšom počte ľudí nákaza, nebudú spustené všetky krúžky. Vedúci Vás budú kontaktovať telefonicky, alebo oznamom o tom, ktoré krúžky budú spustené a kde a kedy sa deti stretnú.

Činnosť v CVČ Raková bude prebiehať len za dodržiavania aktuálnych hygienických opatrení( 2 ks rúška, dezinfekcia rúk, odstup.....)

Všetky deti, ktoré budú v krúžkovej činnosti pokračovať musia priniesť tlačivo o bezinfekčnosti každých 7 dní. Tlačivo si môžete stiahnuť na našej webovej stránke dokumenty, alebo osobne vyzdvihnúť na nástenke pi CVČ Raková, alebo vstupných dverách na Pošte a klube CVČ Raková.