Fašiangy v našej obci Raková! V utorok 25. 02. 2020 sa konal v našej obci fašiangový pochod, ktorý končil v KD Raková, kde deti z DFS Púpavienky pochovávali basu. V sprievode sme mohli vidieť klasické fašiangové masky ako strašiak, nevesta, ženích, vodník.......... Túto akciu podporil fond na podporu umenia.