V mesiaci december 2020 sa konala v CVČ Raková súťaž - "Zima očami detí". Do súťaže sa zapojilo okolo 58 detí z Rakovej.

miesto - Zlatý Anjel - ŠKD Trstená M. Mravca

miesto - Snehuliak vytvorený z detských rúk - ŠKD Milana Mravca

miesto - Zima - Ema Šenkýřová 2. B - Milana Mravca

3. miesto - Dom a snehuliak - L . Grešaková 3. A - Milana Mravca