Vianočné obdobie - koledovanie detí na Štefana. Deti z CVČ Raková sa snažia zachovávať zvyky počas sviatočného vianočného obdobia. Dňa 26. 12. 2019 na druhý sviatok vianočný sa niektoré deti a rodičov z ľudového súboru Púpavienky stretli a išli po kolede, ako to bývalo za starých čias popriať všetko len to dobré.