Sústredenie DFS Púpavienky sa konalo vo štvrtok 30.01. 2020 v KD Raková.Sústredenie bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť bola dramatická, kde si deti nacvičovali program na Fašiangy, skúšali nové časti krojov a nové hudobné nástroje. Druhá časť bola tvorivá, kde si vyrábali masky. "Sústredenie ,,Poklady rakovskej kasne" podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia."