Veľký prázdninový karneval! V utorok 25. 02. 2020 sa mohli všetky deti zabaviť na prázdninovom karnevale. Deti sa na chvíľu ocitli v rozprávke, kde ich privítala kráľovná z rozprávky Snehulienka a pozvala ich na svoj ples. Tu sa všetky deti mohli predviesť vo svojej maske, zatancovať si a za súťažiť.Na koniec ich čakala odmena a občerstvenie šišky, ktoré nám darovala pekáreň Ba-BAD Raková !