15.2.2020 sa konala v Čadci 24 hodinová plavecká štafeta. Svojimi metrami prispeli plavci z plaveckého krúžku. Avšak najväčší obdiv patrí malej veľkej bojovníčke Lucke Grešákovej, ktorá síce s oporou,ale o to väčším odhodlaním zaplávala 20 bazénov, teda 500m.