Vyhodnotenie súťaže Jesenná výstavka november 2020

Súťaže sa zúčastnili deti z MŠ a ZŠ M. Mravca I. stupeň, do súťaže sa zapojilo okolo 85 detí.

Kategória MŠ

Linda Legerská 5. rokov MŠ Fojstvo - práca -Strom

Nikola Gužiová 6. rokov MŠ Fojstvo - práca -Ježkovia

Eliška Čekanová 5. rokov MŠ Fojstvo - práca - Jeseň

Kategória ZŠ

Ema Šafariková 1. C Milana Mravca - práca -Sovičky

LiLi Kyzeková 1. C Milana Mravca - práca -Vtáčik na strome

Nelka Krištofíková 3. C Milana Mravca - práca- Húsenička