Krúžok Anj hrou ZŠ Milana Mravca - Trstená! Aj takto sa dá zabávať, hrať a pritom sa niečo aj naučiť!